13 października 2015

Słownik pojęć budowlanychW dzisiejszym poście postaram się przedstawić kilka pojęć budowlanych, które z pewnością pomogą Wam w prawidłowym czytaniu dokumentacji projektu domu. Biura projektowe posługują się różnymi pojęciami, niekoniecznie dla nas w pełni zrozumiałymi, no bo czym się tak naprawdę różni  budowa do stanu deweloperskiego od budowy pod klucz? Co wchodzi w budowę systemem gospodarczym? I co jest wliczane w powierzchnię użytkową? Poza tym, co to jest ten wykusz, a co to jest lukarna? I jak naprawdę nazywa się te dziwne okienko?


ADAPTACJA PROJEKTU - przystosowanie gotowego projektu (najczęściej katalogowego) do istniejących warunków. Adaptacja gotowego projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Adaptacja projektu najczęściej ogranicza się do sprawdzenia oraz podbicia gotowego projektu po dostosowaniu go do warunków lokalnych – wykonaniu planu zagospodarowania działki i uregulowaniu kwestii formalnych. Osobie adaptującej najczęściej można również zlecić wykonanie projektów przyłączy (nie są obowiązkowe do pozwolenia na budowę). Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego to architekt adaptujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość projektu budowlanego.

ANTRESOLA  – pomieszczenie wydzielone z przestrzeni parteru lub piętra. Zgodnie z prawem budowlanym antresola to górna część kondygnacji o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Więcej o antresoli znajdziecie TUTAJ
Orzeszkowe Pole
http://projektysylwiistrzeleckiej.pl/


ATTYKA - górny element budynku, zwieńczający jego bryłę, w postaci ścian lub balustrad umieszczonych dookoła dachu na ścianach zewnętrznych nośnych. Attyka najczęściej stosowana jest przy dachach płaskich, ma na celu osłonięcie elementów tam umieszczonych.
Orzeszkowe Pole
http://z500.pl/


BUDOWA SYSTEMEM GOSPODARCZYM - cykl inwestycyjny, w którym inwestor staje się sam dla siebie przedsiębiorcą budowlanym i sam organizuje budowę, zatrudniając jedynie wykwalifikowanych rzemieślników do poszczególnych prac. Sam również aktywnie uczestniczy w budowie przy wykonywaniu prac nie wymagających kwalifikacji, jak również korzysta z pomocy członków rodziny; minimalizując w ten sposób koszty robocizny. Sam też kupuje materiały budowlane.

BUDOWA SYSTEMEM ZLECONYM - budowa domu zlecona firmie budowlanej. Klient podpisuje umowę wykonania domu “pod klucz” na określonych przez strony warunkach, płaci i otrzymuje gotowy produkt w oznaczonym terminie. To komfortowa sytuacja, zwalniająca ze wszelkich uciążliwości związanych z budową. Metoda ta jest jednak droższa i zakłada szybkie finansowanie.

COKÓŁ - część elewacji zewnętrznej budynku. Pełni funkcję ochrony ścian przed wilgocią i uszkodzeniami. Cokół może być wysunięty przed lico ściany albo cofnięty.
 
Orzeszkowe Pole
fot. Andrzej Szandomirski
DACH KOPERTOWY – inaczej dach czterospadowy. Konstrukcja dachu tworzy cztery połacie. Dwie główne połacie dachu tworzące normalnie dach dwuspadowy są ścięte na końcach tworząc dodatkowe dwie połacie dachu oraz eliminując ściany szczytowe.
 
Orzeszkowe Pole
http://www.mgprojekt.com.pl/

DACH MANSARDOWY - dach 2- lub 4-spadowy zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie (najczęściej przez gzyms) płaszczyzn połaci dachowych.
 
Orzeszkowe Pole
http://lk-projekt.pl/

DACH NACZÓŁKOWY - jest to dwuspadowy dach z ukośnymi krótkimi ścięciami tworzącymi dodatkowe połacie.
Orzeszkowe Pole
http://www.tooba.pl/


DACH NAMIOTOWY - dach czterospadowy bez kalenicy. Stosowany może być w budynkach o podstawie kwadratu i wyglądem przypomina piramidę.
 
Orzeszkowe Pole
http://www.e-dach.pl/

DOM PASYWNY - jest budynkiem, którego minimalne zapotrzebowanie na ciepło zaspokajane jest przez podgrzewanie powietrza wentylującego dom.  Wszystkie przegrody przez które ucieka ciepło (dach, podłoga, ściany) powinny posiadać współczynnik przenikalności cieplnej U poniżej 0,15W/m2K co może zapewnić warstwa izolacyjna o grubości od 25 do nawet 40 cm. Stolarka okienna powinna posiadać potrójne szyby, z dwoma komorami izolacyjnymi i specjalnymi ramami. Ponieważ dom pasywny jest szczelnie zaizolowany, wręcz hermetycznie zamknięty, konieczna jest sprawnie działająca wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperatorem), która zapewni odpowiednią wymianę powietrza. Dobrze wykonany dom pasywny charakteryzuje się zapotrzebowaniem na ciepło ok. 15 kWh/m2rok.

ELEWACJA - zewnętrzna powierzchnia ściany domu. Zawiera wszelkie otwory drzwiowe i okienne. Projekt budowlany każdego budynku powinien zawierać 4 rysunki elewacyjne (elewacja frontowa, 2 elewacje boczne oraz elewacja tylna).
 
Orzeszkowe Pole
www.kreocen.pl

GĄSIOR - element pokrycia dachowego (rodzaj dachówki), służący do krycia krawędzi dachowych, grzbietów dachu oraz kalenicy. Gąsior z uwagi na nietypowy kształt jest dużo droższy od standardowej dachówki ceramicznej.
 
Orzeszkowe Pole
ladnydom.pl

GZYMS - część elewacji zewnętrznej budynku. Ma znaczenie jako ozdoba elewacji oraz chroni ścianę domu przed zaciekami.
Orzeszkowe Pole
http://www.daymonstudio.pl/


KALENICA - najwyższa część dachu spadzistego. W domach z dachami płaskimi nie ma kalenicy. Kalenica jest istotnym parametrem domu; w warunkach zabudowy lub MPZP bardzo często spotyka się pojęcie maksymalnej dozwolonej wysokości kalenicy budynku.

LOGGIA - rodzaj krytego balkonu, wnęka w elewacji budynku utworzona przez cofnięcie ściany zewnętrznej lub jej części w głąb budynku, otwarta na zewnątrz. 
Orzeszkowe Pole
http://www.archeton.pl/LUKARNA  - małe okienko w dachu. Pełni funkcję doświetlenia poddasza oraz ozdobną.


Orzeszkowe Pole
http://z500.pl/


LUKSFERA - jest to inaczej pustak szklany zgrzewany z dwóch odrębnych elementów szklanych. Luksfery zapewniają doświetlenie pomieszczeń oraz są elementem dekoracyjnym. W ścianach zewnętrznych stosuje się je rzadko z uwagi na bardzo słabą termoizolacyjność.
Orzeszkowe Pole
http://muratordom.pl/

OKNO KOLANKOWE - okno, które montuje się na poddaszu w celu jego doświetlenia. Może być usytuowane w ścianie kolankowej lub w połaci dachu. Pionowe okno kolankowe zazwyczaj zespolone jest z pochylonym oknem połaciowym. 
Orzeszkowe Pole
http://www.velset.pl/


OKNO POŁACIOWE - jest to okno, które montuje się na poddaszu, w celu jego doświetlenia. Usytuowane jest w połaci dachowej pomiędzy krokwiami. Okna połaciowe można stosować na dachy o nachyleniu większym niż 15 stopni. Porównując ilość światła wpuszczanego przez lukarnę, okna połaciowe są nieco skuteczniejsze.
Orzeszkowe Pole
http://www.dom.pl/

PODCIĄG -  element konstrukcyjny w postaci belki, stanowiący najczęściej podporę dla stropu, dla innych belek nośnych, ścian oraz słupów. Przenosi od nich obciążenie i przekazuje na inne elementy nośne, np. ściany nośne lub słupy. Spełnia taką samą funkcję, jak ściana nośna pod stropem, ma jednak zastosowanie, gdy w ścianie chcemy pozostawić otwór

PODCIEŃ – jet to przestrzeń usytuowana na parterze budynku, otwarte na zewnątrz, oddzielone słupkami lub filarami.
Orzeszkowe Pole
http://www.homekoncept.com.pl/


PORTYK – to ganek kolumnowy, najczęściej z charakterystycznym trójkątnym zwieńczeniem, popularny w architekturze polskich dworków.
Orzeszkowe Pole
http://www.kreocen.pl/


POWIERZCHNIA UŻYTKOWASkomplikowana sprawa, definicja jest zależna od ustawy/normy wg której jest liczona.
Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem:
 • klatek schodowych, szybów dźwigowych (ustawia o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r.),
 • klatek schodowych, szybów dźwigowych i piwnic (ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983r.),
 • powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału oraz garaży (ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r.),
 • powierzchni zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron, dostępnych z danego pomieszczenia - balkony, loggie, tarasy itp.( według PN-70/B-02365).
 • Natomiast według PN-ISO 9836 dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nie przekryte (balkony, tarasy) i powierzchnie przekryte (loggie).

Do powierzchni użytkowej powierzchnię ze skośnym sufitem oblicza się:
według PN-70/B-02365 zależnie od wysokości - o wysokości pow. 2,20 m i większej liczy się w 100%, o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%, poniżej 1,4 m nie wlicza się;
według PN-ISO 9836 liczy się w całości zgodnie z powierzchnią podłogi, ale dzieli się na dwie części: część o wysokości 1,9 m i więcej oraz na część o wysokości poniżej 1,9 m, którą można zaliczyć wyłącznie do powierzchni pomocniczej.

STAN DEWELOPERSKI – stan domu całkowicie wykończonego z zewnątrz, z drzwiami zewnętrznymi, z instalacjami bez białego montażu (umywalek, kabin prysznicowych itp), z stolarką okienną i drzwiową, parapetami wewnętrznymi, instalacjami c.o wraz z grzejnikami, ścianami przygotowanymi do pomalowania lub pomalowane jednokrotnie na biało oraz posadzkami przygotowanymi do położenia podłóg.

STAN POD KLUCZ – dom w stanie prawie gotowym do zamieszkania, czyli stan surowy zamknięty + wykończenie, czyli podłogi, tynki, gładzie, glazura itp. Według tej definicji, do zamieszkania potrzeba tylko wstawienia mebli. Łazienka zwykle podawana jest jako ukończona, a więc z kabiną, muszlą i całą resztą. Jeśli chcemy wybudować dom pod klucz, najbezpieczniej będzie upewnić się, jak realizator rozumie to pojęcie. Ponieważ nie jest ono prawnie usankcjonowane, zdarza się, że stan „pod klucz” pojawia się jedynie jako hasło reklamowe.

STAN SUROWY - etap budowy, na którym zakończone są prace dotyczące elementów konstrukcyjnych. Gotowe są fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa i pokrycie dachowe. Rozróżnia się dodatkowo:
- stan surowy zamknięty (SSZ) - posiadający stolarkę: drzwi i okna.
- stan surowy otwarty  (SSO) - bez stolarki.


ŚCIANA DWUWARSTWOWA - ściana składająca się z dwóch warstw: konstrukcyjnej (bloczki betonowe, ceramika, gazobetony, betony komórkowe, silikaty itp.) oraz ocieplenia (styropian lub wełna mineralna o odpowiedniej grubości). 

ŚCIANA DZIAŁOWA - to wewnętrzna przegroda budynku, pełniąca funkcje wydzielenia pomieszczeń. Zmiana lokalizacji tych ścian jest praktycznie nieograniczona i można ją prowadzić zarówno na etapie adaptacji, jak również później na etapie budowy domu.

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA -  ściana składająca się tylko z warstwy konstrukcyjnej, która zarazem musi posiadać odpowiednie właściwości termoizolacyjne, aby nie przepuszczała nadmiernej ilości ciepła. Obecnie jedynymi materiałami nadającymi się na ścianę jednowarstwową są: bloczki z betonu komórkowego, pustaki z ceramiki poryzowanej oraz pustaki z keramzytobetonu, jednorodne lub z wkładkami styropianowymi. Należy jednak zaznaczyć, że pustaki te powinny mieć grubość od 36-44 cm. 

ŚCIANA KOLANKOWA  - zewnętrzna ściana konstrukcyjna na poziomie poddasza, biegnąca wzdłuż połaci dachowej. Jej wysokość zależy od kąta nachylenia dachu i zazwyczaj nie przekracza 1,5 m. Przejmuje obciążenia zewnętrzne z dachu oraz ciężar własny konstrukcji więźby dachowej i przekazuje na niżej położone elementy konstrukcyjne.
Orzeszkowe Pole
http://archon.pl/
ŚCIANA NOŚNA - to ściana wewnętrzna lub zewnętrzna budynku, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń. Wszelkie modyfikacje ścian nośnych mają wpływ na konstrukcje budynku i muszą zostać wprowadzone do dokumentacji technicznej na etapie adaptacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Oczywiście modyfikacje ścian nośnych mają wpływ na fundamenty budynku, które również powinny zostać dostosowane do wprowadzonych zmian.

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA - ściana składająca się z trzech warstw: konstrukcyjnej, izolacyjnej oraz elewacyjnej. Warstwa konstrukcyjna powinna mieć grubość od 15-20 cm. Może być wykonana z dowolnego rodzaju materiału przeznaczonego na murowanie ścian konstrukcyjnych (pustaki ceramiczne, beton komórkowy, gazobetony itp). Warstwa izolacyjna to najczęściej styropian o grubości około 10-12 cm. Za styropianem projektuje się pustkę powietrzną 3-4 cm, która umożliwia wentylację i ewentualne pozbywanie się zawilgocenia. Warstwa elewacyjna to ściana z różnego rodzaju materiałów elewacyjnych (cegła klinkierowa, silikaty itp). Jej grubość powinna się wahać od 6-12 cm. Ściany trójwarstwowe są najdroższym rodzajem ścian, maja jednak bardzo dobre parametry termoizolacyjne.

WOLE OKO - jest to to małe okno najczęściej doświetlające poddasze, montowane w połaci dachu, o zaokrąglonym kształcie. Element ten nie zapewnia dużo światła jednak jest bardzo efektowny wizualnie. (tak to jest to dziwne okienko :) )
Orzeszkowe Pole
http://www.archipelag.pl/

WYKUSZ -  forma architektoniczna stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze. Element wzbogacający ukształtowanie bryły budynku i dającym lepsze doświetlenie wnętrza.
Orzeszkowe Pole
http://www.archeton.pl/

5 komentarzy

 1. Dzięki za ten wpis, trzeba jakoś komunikować się z ekipą budowlaną, kierownikiem budowy

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetna sprawa. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Solidnie napisane. Pozdrawiam i liczę na więcej ciekawych artykułów.

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetnie napisany artykuł. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.

  OdpowiedzUsuń

Razem tworzymy to miejsce! Będzie mi miło jeżeli na koniec pod wpisem zostawisz komentarz. Dla Ciebie to moment, a dla mnie istotna wskazówka :)

TOP